مجتمع آموزشی پرتو زمان اندیش ارائه دهندهٔ گواهینامهٔ مهارت فنی حرفه ای شامل دوره های : کامپیوتر - حسابداری - امور اداری - برق صنعتی - مکانیک خودرو - ماشین های الکتریکی - برق ساختمان و گردشگری در شاخه های : کار دانش و فنی حرفه ای به صورت حضوری و آنلاین هنرجو می پذیرد. شماره تلفن های تماس : ۳۳۰۳۰۰۹۳ - ۷۷۴۶۸۹۹۲ با مدیریت : خلیل زمانی

فراموشی کلمهٔ عبور – دیپلم فنی – دیپلم رسمی – گواهینامه مهارت
کاری از : گروه مهندسی توربو سایت